Privacy verklaring

NTS heeft de volgende regeling betreffende het gebruik en de bescherming van persoonsinformatie van de bezoekers van de Site. Met bezoek en registratie van respectievelijk de Site de Webwinkel geeft U aan ons reglement te respecteren en accepteren. Deze acceptatie betreft de informatie die NTS opslaat en verzamelt van de NTS Web Site, op de locatie: www.NTS-international.com.

Wij verzamelen en gebruiken onidentificeerbare informatie en herleiden afgeleide informatie; wat bezoekers van onze Web Site doen, welke pagina’s bezocht worden, datum en tijd van bezoek, etc. Verder slaan wij uw IP adres, host en referrer (de pagina vanuit waar U direct naar onze Site wordt doorgelinkt) en niet-persoonsgebonden demografische informatie op. Deze informatie wordt NIET verschaft met derden, maar word wel gebruikt bij interne trendanalyse, patroonherkenning en Web Site administratie, zodat de Site optimaal kan worden aangepast naar de behoeften van de gebruiker. 

Wij slaan IP adressen en E-mail adressen (mits opgegeven) op. Wij verzamelen geen persoonsgebonden of identificeerbare informatie van gebruikers, tenzij ze dit vrijwillig opgeven. In dit geval wordt de informatie gebruikt waarvoor deze dient, maar sluiten wij niet uit dat deze ook gebruikt kan worden voor informatieve en promotionele doeleinden vanuit NTS. NTS kan en zal deze informatie doorgeven aan derde partijen, als dit noodzakelijk wordt geacht teneinde de contractueel aangegeven diensten te kunnen volbrengen, of als dit wordt verzocht vanuit eventuele leveranciers of fabrikanten. 

Wij gebruiken Uw IP adres om eventuele server problemen tegen te gaan of op te lossen, en om de site administratie bij te houden.  

Onze Web Site bevat links naar andere Web Sites. NTS neemt geenszins verantwoordelijkheid op zich betreffende de inhoud, veiligheid of Privacy overeenkomsten van deze Web Sites. 

Onze Web Site maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de web Site te vergemakkelijken. Een cookie is een kleine tekst file, die een Web Site op uw computers harde schijf kan plaatsen om bijvoorbeeld online winkelwagens of uw activiteiten op de Site later beschikbaar te maken. Cookies zijn GEEN spyware en schenden om generlei wijze uw privacy. Ze zijn niet in staat uw harde schijf binnen te dringen en kunnen dus geen informatie stelen of kopiëren. Ze helpen U op een zo eenvoudig mogelijke wijze de Web Site te navigeren, en zorgen ervoor dat U eerder verschafte informatie niet nogmaals hoeft op te geven bij iedere connectie.
Vele gebruikers van Internet zijn niet op de hoogte van het feit dat er soms cookies op hun harde schijf geplaatst worden bij het bezoeken van Web Sites. Als U precies wil weten of en wanneer dit gebeurt, kunt U uw browser zo instellen dat deze U waarschuwt wanneer een Site dit probeert. Hoe dit ingesteld kan worden is afhankelijk van uw browser.  

Het is mogelijk op onze Site om eerder verschafte informatie te updaten, correcties te maken of te verwijderen. Alhoewel wij onze uiterste best doen de Web Site zo optimaal mogelijk te laten functioneren, kunnen wij niet garanderen dat eventuele wijzigingen, correcties of verwijderingen altijd doorgevoerd worden in onze informatie bestanden. In geval dat er zich problemen hiermee voordoen, kunt U altijd contact met ons opnemen.  

Onze Web Site maakt het mogelijk voor gebruikers om reviews, opmerkingen of andere informatie op bepaalde delen van onze Site te plaatsen, op dezelfde manier dat dit mogelijk is op forums, message boards of nieuwsgroepen. Alle geplaatste informatie is openbaar en U wordt verzocht altijd voorzichtig om te gaan met het plaatsen van persoonlijke informatie. Verder behoudt NTS het recht om de mogelijkheid om informatie te posten van iedere willekeurige gebruiker zonder voorafgaand bericht, wanneer dan ook in te nemen (zie ook de alinea “verwijdering” in de Gebruikers Voorwaarden).
Leest U ook de alinea Aansprakelijkheid zorgvuldig door voor verdere informatie over strafbare posts.  

NTS heeft alles wat zij nodig acht verricht om de gebruiker te beschermen tegen verlies, misbruik of foutief gebruik en veranderingen van de informatie in ons beheer. Nochtans is er geen garantie op iets als “foutloze internet beveiliging”, dus wees altijd voorzichtig met zaken aangaande persoonlijke informatie. 

Elke transactie die op onze Web Site plaats vindt, wordt behandeld via Pay Pal. Hoewel wij van de overtuiging zijn dat de Privacy- en Beveiligingsvoorzorgen verricht door Pay Pal meer dan adequaat zijn volgens onze standaard, wijzen wij elke vorm van verantwoordelijkheid af betreffende privacy zaken of andere eventuele problemen die zich voordoen middels gebruik van Pay Pal. Om te weten wat Paypals privacy regeling inhoudt, kunt u terecht op www.paypal.com.  

Mocht U informatie op de Web Site van NTS geplaatst hebben die wij zien als lasterlijk of op andere wijze strafbaar en NTS wordt aangeklaagd vanwege een van uw postings, stemt U toe NTS schadeloos te stellen en alle kosten, onkosten, schadevergoedingen, rechtswegen en redelijke rechtsbijstand te betalen die NTS toekomen door deze aanklachten.

NTS INTERNATIONAL OF VERWANTE EENHEID KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN, NOCH ZIJN ZIJ AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, DIRECT OF INDIRECT, BESTRAFFEND OF VOORBEELDIG, DIE ONTSTAAT OMWILLE VAN INFORMATIE DIE DE WEB SITE BEVAT EN/OF VERZENDT IN WELKE HOEDANIGHEID DAN OOK. NTS IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN INFORMATIE OF MATERIEEL, VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN, DEFECTEN OF ELKE ANDERE VORM VAN SCHADELIJKE INFORMATIE AANGAANDE HET BEZOEK OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. 

Mocht U verder nog vragen, opmerkingen, aanvullingen of klachten hebben over zaken omtrent de inhoud van deze Privacy regeling, kunt U contact met ons opnemen:

NTS Computer Technology BV
Seinhuiswachter 10
3034 KH Rotterdam
Nederland

Telefoon: +31 10 789 0400
Fax: +31 10 411 0428
E-mail: info@nts.nl

Gelieve binnen kantooruren te faxen en/of bellen, of gebruik het contactformulier op de site: http://www.nts-international.com/site/html/modules/contact/