Categories

Thuiskopieheffing

Nieuwe en gebruikte producten met geïntegreerd schrijfbaar geheugen die in staat zijn auteursrechtelijk materiaal weer te geven zijn onderhevig aan Thuiskopieheffing. Producenten en auteursrechthebbenden stellen in de SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen) samen de tarieven vast. Dit is in de Auteurswet opgegenomen.

De auteurswet zegt dat iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie mag maken van auteursrechtelijk beschermde werken (audio, film en beeldmateriaal; software is uitgesloten).

De thuiskopievergoeding biedt de auteurs en rechthebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor de misgelopen inkomsten doordat hun werk gekopieerd wordt. Stichting de Thuiskopie verdeelt thuiskopievergoedingen via de verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden.

Thuiskopieheffing voor refurbished producten is 40% lager dan voor nieuwe producten.

De tarieven:

Product Regulier Tarief
2023-2024
Refurbished Tarief
2023-2024
PC /server/ mediacenter € 2.60 € 1.56
Laptop/ notebook € 2.60 € 1.56
Tablet € 2.60 € 1.56
Smartphone € 5.30 € 3.18
Portable audio-/ videospeler € 1.70 € 1.02
Externe Hard Disk Drive (HDD)
Solid State Disk (SSD)
€ 0.80 € 0.48
USB-stick € 0.80 -
Wearables met opslagmogelijkheid € 0.40 € 0.24


Algemeen Uitgangspunt

Bij het vaststellen of een voorwerp onder de vergoedingsplicht valt moet het voorwerp beschikken over een geïntegreerd, beschrijfbaar geheugen dat audio, audiovisuele, beeld of geschreven werken die auteurs- en nabuurrechtelijk beschermd zijn vast kan leggen. Het apparaat moet in staat zijn dit materiaal zelf weer te geven, af te spelen of te vertonen waarbij het apparaat als bron kan dienen voor afspeelapparatuur.

Meer informatie is te vinden op https://www.thuiskopie.nl/nl/