Categories

Asset management

Asset Management System

In een asset management system (AMS) kunt u uw assets in beheren zodat alle informatie over deze assets in een georganiseerde database bewaard wordt, zodat deze informatie overzichtelijk en toegankelijk is.

NTS heeft een AMS ontwikkeld voor organisaties ten behoeve van asset beheer. Onze 3D virtualisatie applicatie is gekoppeld aan het AMS systeem zodat u interactief uw assets kan weergeven in 3D. Informatie is zo eenvoudig te zoeken en bij te houden.Wat zijn assets en wat is assetbeheer

Asset management is het beheer van alle goederen die gebruikt worden in uw bedrijfsvoering. Dit kunnen fysieke goederen zijn als bureaus, computers etc., maar ook virtuele assets; denk aan telefoonlijnen, websites of abonnementen. Onder assets vallen ook personen en persoonsgegevens. Vanuit het Asset Management Programma (AMS) kunnen ook kleine assets als gereedschappen en verbruiksartikelen worden beheerd.

de doelen van asset management zijn:

 • Het inzichtelijk maken welke assets in beheer en gebruik zijn, ten behoeve van informatiekoppeling met bijvoorbeeld onderhoud, afschrijving, vervanging, uitbreiding, relocatie etc.
 • Floor mapping, waarbij assets een vaste locatie gegeven worden, voor een geordende en opgeruimde werkomgeving. Met floor mapping zijn assets ten behoeve van veiligheid ook makkelijk te identificeren en weer te geven.
 • Snelle informatievoorziening door middel van tags (labels).
 • Het snel kunnen opzoeken waar assets staan, aanwezige aantallen en hoe deze eruit zien.

 

Asset groepen aanmaken

Asset beheer begint bij het maken van asset groepen en subgroepen. Deze worden weergegeven in het AMS met een duidelijke boomstructuur. Groepen zijn hoofdcategorieën, zoals bijvoorbeeld Gebruikers, of Computer apparatuur. Deze groepen zijn op te delen in subgroepen, zoals PCs, Laptops, Beeldschermen etc.

 

Op bovenstaande afbeelding is de boomdiagram aan de linkerzijde te zien. De lijst met assets is te vinden in het grid van het frame rechtsboven, met daaronder de formuliervelden voor de asset informatie.

 

database templating

Omdat niet van iedere subgroep dezelfde informatie bijgehouden moet worden, heeft ons AMS een template editor. Hiermee kan men de structuur van de tabel invoeren zoals men van een database gewend is. naast tabelbeheer, kan hier ook bepaald worden of een veld een datum, dropdown, aantal of een van de overige type velden is. Tabellen zijn te koppelen en de tabel-, formulier-, label- en rapportopmaak kunnen per assetgroep worden ingesteld.

Op bovenstaande afbeelding is een template te zien voor de subgroep TFT-schermen. Rechtsboven is de lijst met parameters zichtbaar die bepalen welke informatie gevraagd wordt voor de groep en of deze als kolom zichtbaar is in het grid. 

 

Informatie invoer assetgegevens

Nadat de assetgroepen en subgroepen zijn bepaald en de database template is aangemaakt, kan de informatie van de assets behorende bij deze groep worden ingevoerd. Hiervoor kan het formulier worden gebruikt waarvan de parameters zijn bepaald in de template, maar het is ook mogelijk deze gegevens uit een csv bestand of uit een google spreadsheet te importeren.

Bovenstaande google spreadsheet is gekoppeld aan de subgroep TFT-schermen. Deze koppeling is te vinden in het template tabblad, onder template details.

Floor mapping

Een floor map is een plattegrond van een verdieping of van een terrein, waarop buitenmuren, wanden, deuren en ramen weergegeven zijn. Op deze floor map worden vervolgens de assets in afgebeeld op hun werkelijke locatie.

De 2-dimensionale plattegrond wordt gebruikt om assets een vaste plek te geven, zowel in de 2D als in de 3D ruimte. Door de plattegrond te schalen met de werkelijke afmetingen en deze in te delen in een x- en y-as, verkrijgt men coördinaten voor de afgebeelde assets. Deze kunnen in het assetbeheerprogramma worden opgeslagen, zodat deze later op de assetlabels vermeld kunnen worden.

 • Voor het maken van een floormap kan een 2d tekenprogramma zoals Illustrator worden gebruikt, of een autocad programma;
 • De gebouwen en assets dienen als .svg file geexporteerd te worden zodat deze in het assetbeheer programma geimporteerd kunnen worden;
 • Ons assetbeheerprogramma heeft een 2d layout editor waarin de floorplans en de asset afbeeldingen geimporteerd kunnen worden.

 

Asset tagging

sset tagging is het identificeren van assets door middel van een fysiek label (tag). Dit kan een conventioneel label zijn, zoals een geprinte sticker met identificatiegegevens, of bijvoorbeeld een gegraveerd metalen plaatje.

De meeste gebruikte gegevens voor op de label zijn:

 • ID nummer
 • naam van het asset
 • locatienummer
 • bedrijfsgegevens en/of logo.
 • Naam van de gebruiker.

Het label kan uitgerust zijn met RFID of een locatiechip. Ons assetprogramma heeft een label editor en kan rechtreeks labels aanmaken, om individueel of in batches af te drukken. Hiervoor heeft een laserprinter de voorkeur.
 

3D Visualisatie van assets

3D assets zijn weergaven van de fysieke assets in een virtuele 3D ruimte. De vormen van deze assets worden gecreëerd door middel van modelling in het programma Autodesk 3DS Max, waarin de ook textuur en materialen worden toegekend. Textures en Materials bepalen het aanzicht van de oppervlakken van een 3-dimensionaal model, waarmee bijvoorbeeld houtnerf of baksteenpatronen zijn toe te kennen aan assets of delen van assets.

Uitgebreide informatie over 3D assets is te vinden in het hoofdstuk Autodesk 3DS Max.


3D Asset beheer

Voor iedere 3D asset wordt in het ASM een record aangemaakt waarin de 3D model-bestanden, de textures en materials upgeload worden. Uploaden gebeurt in het ASM door middel van ftp. Van de 3D assets wordt tevens bijgehouden wat de naam en het formaat (x,y,z richting) is.

Patronen
Om de 3D assets later af te beelden in de 3D virtualisatie worden in het ASM patronen ingevoerd. Een patroon is een sequence (volgorde) waarin de 3D objecten getoond dienen te worden. Wanneer de 3D asset zich bijvoorbeeld tien keer dient te herhalen om de 2 meter afstand dan kan dat via een eenvoudig patroon ingevoerd worden. Het AMS ondersteunt ook complex patronen voor herhaling in X,Y,Z richting. Daarmee is het eenvoudig om grote hoeveelheden objecten snel door het programma te laten genereren.

Nadat de 3D assets en patronen zijn ingevoerd worden de 3D objecten vanuit het ThreeJS visualisatie programma gegenereerd.

Koppeling 3D objecten met assets van
Wanneer de 3D objecten zijn gegenereerd kunnen deze gekoppeld worden met de assets van het ASM. Door deze koppeling worden de gegevens van het assetbeheer ook zichbaar binnen het ThreeJS visualisatie programma. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld binnen het 3D programma zoeken op assetnaam, assetID nummer en andere zoekreferenties. Ook kunt u doormiddel van een muisklik op de 3D asset de gegevens van de asset in de 3D visualisatie tonen.