Categories

Waarvoor een videoserver kiezen?Er zijn vele toepassingen te bedenken waarvoor u voor een videoserver zou kunnen kiezen. Hierbij kunt u denken aan reclame doeleinden om uw producten, diensten of bedrijfs-informatie audio- en visueel tot een groter publiek bekend te maken. De toepassingen die de NTS videoserver concreet tot doel heeft richt zich echter op een ander gebied, namelijk die van traditionele werkprocessen, standaard operating procedures en e-learning. 

Voorheen werd deze informatie met name door middel van MsWord en web-documenten, PDF, powerpoint presentaties enz. aan werknemers en leerlingen overgebracht. Door internet, mobiele telefonie en sociale media (Youtube, Facebook, Twitter) is onze manier van informatie opname echter steeds meer visueler ingericht.

Doordat computer hardware veel krachtiger en goedkoper is geworden, internet veel sneller, video apparatuur professioneler en audio/video-editing software geavanceerder en gebruiksvriendelijker, is het ook voor kleinere organisaties mogelijk geworden om video content voordelig te produceren en beschikbaar te stellen.

Echter hebben veel organisaties nog weinig audio- en visuele content opgebouwd en beschikken ze niet over de infrastructuur om deze content te delen met medewerkers of studenten en andere belanghebbende (klanten, prospects etc).

Omdat NTS Computers zelf de wens had om haar werk processen zoveel mogelijk visueel aan haar werknemers over te dragen hebben wij onze eigen video-server ontwikkeld. Deze hard- en software kunnen we nu ook als service aan onze klanten aanbieden.


Toepassingen van de NTS video-server

1. Werkprocessen, Standard operating procedures (SOP's) ++
2. E-learning (Cursus materiaal) +
3. Reclame (product-, service- , bedrijfsinformatie) +/-
4. Overige video-content (eigendom) +/-

Geschiktheid toepassingen deelgebieden:
++ NTS Video server zeer geschikt
+ NTS Video server goed geschikt (let op benodigde bandbreedte bij veel leerlingen)
+/- NTS Video server geschikt maar enkel als archief (library) en intern gebruik, niet als streaming platform tenzij met relatief weinig viewers
+/- NTS Video server geschikt maar enkel als archief (library) en intern gebruik


Werkprocessen, Standard operating procedures (SOP's)

Als belangrijkste deelgebied voor ons eigen gebruik is het opnemen van video's hoe onze eigen werkprocessen uitgevoerd dienen te worden. Voorheen werd dit gedaan door uitgebreide text documenten verrijkt met illustraties, screenshots, diagrammen, foto's en bijlages. Het maken en up toe date houden van deze documenten is zeer arbeidintensief, het opleiden van werknemers door middel van textuele informatie vraagt om veel tijd en uitleg.

Het voordeel om werkprocessen via video uit te leggen is dat dit zowel voor de personen die met de opname belast is (montage, editing, geluid etc) als voor de personen waarvoor de informatie bestemd is veel plezieriger en duidelijk is om deze informatie vast te leggen c.q. op te nemen. Ook kan de informatie makkelijk asynchroon bewerkt c.q. afgespeeld worden. Met andere woorden men kan makkelijker naar dat deel van de content toe springen wat op dat moment van belang is. Bij textuele informatie is het meer dat men de content van begin tot eind door moet lezen en is het lastiger om "midden in" in te vallen.


E-learning

De manier van content maken voor e-learning lijkt veel op de manier waarop content voor werkprocessen wordt gemaakt. Ook het tot zich nemen van deze informatie vertoont veel gelijkenissen. Qua hard- en software sluiten beiden deelgebieden dan ook goed op elkaar aan. Voor deze beide toepassingen kan van dezelfde hard- en software gebruik worden gemaakt. Montage en post-editing gaat op min of meer dezelfde manier. Het grootste verschil zit in de gebruikers. Bij werkprocessen (SOP's) zijn dat voornamelijk werknemers en leidinggevende. Bij e-learning zijn dat studenten/leerlingen. E-learning is met name voor scholen en universiteiten geschikt. Aan de andere kant kan je ook stellen dat het uitleggen van werkprocessen door middel van audio- en videomateriaal een vorm van e-learning kan zijn.


Reclame (product-, service- , bedrijfsinformatie)

Reclame is over het algemeen bedoeld voor klanten en prospects (potentiele klanten). Een eigen video-server is hierbij vaak niet de beste oplossing. Echter voor het archiveren van beeldmateriaal (ten behoeve van van deze reclame) is dit wel weer geschikt. Zodoende houdt men alle informatie overzichtelijk bij elkaar. Voor het online publiceren kan vaak beter gekozen worden voor sociale media zoals Youtube en Vimeo, vanwege de internetbandbreedte en beschikbaarheid en bekendheid onder het grote publiek.


Overige video-content (eigendom)

Om eigen videocontent te bewaren voor bijvoorbeeld video productie bedrijven, reclame bedrijven, animatie bedrijven etc. is het gebruik van een video-database zeer aan te bevelen. De NTS video-server is voor deze functie goed geschikt. Wilt u deze video's vervolgens weer gebruiken om met het (grote) publiek te delen dan is het vaak beter deze video's op sociale media platforms te zetten.