Categories

Activiteiten in Kenia

NTS zet zich in Kenia in tegen armoede bestrijding, samen met haar locale partner, Stichting Iniative Kenya. NTS helpt mee aan onderzoek en ondersteunt lokale iniatitieven. 

Een overzicht van de initatieven waarbij NTS betrokken is:

1. Het bouwen van een school voor lagere en middelbaar onderwijs in de sloppenwijk vlakbij Thika, Kenya.


2. Voorziening van een waterleiding bij de school om de plaatselijke inwoners van schoon water te voorzien en wat tevens dient als neven-inkomsten voor de school zelf.


3. Het bouwen van eenvoudige kassen voor het groeien van lokale gewassen en fruitteelt door middel van hydroponics.

4. Sponsoring van het voedselprogramma St. Michaels school in de sloppenwijk Kibera, Nairobi om de leerlingen van een dagelijkse lunch te  voorzien zodat sommige leerlingen niet meer op straat geld hoeven te verdienen en daardoor van school wegblijven.De volgende korte film is in 2018 gemaakt bij St. Michael school in Kibera wat de zware omstandigheden laat zien waar de kinderen in opgroeien.Tevens helpt NTS mee bij kleinschalige agrarische en veeteelt projecten ter ondersteuning van self help groups. Dit zijn mensen die zich vereningd hebben in een groep om gezamenlijk economische en sociale activiteiten te ontplooiien. Vaak zijn dit groepen van vrouwen.