3D Virtualisatie

Wat is 3D-visualisatie?

3D-virtualisatie is het creëren van virtuele objecten middels 3D-software in een driedimensionale ruimte. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld het driedimensionaal ontwerpen van een gebouw of een product, maar ook om het maken van afbeeldingen in 3D.In tegenstelling tot de tegenhanger in de 2D-wereld, zijn de objecten zichtbaar van alle kanten, en kunnen deze gedraaid en verplaatst worden in de virtuele ruimte net als echte objecten.

Door de 3D modellen te koppelen aan een asset management programma, kan bijvoorbeeld een accurate, interactieve virtuele versie van bestaande werkplekken gecreëerd worden, waar een gebruiker in kan bewegen en feedback krijgen aangaande de objecten, compleet met werkelijke aantallen, locatie en indeling van de ruimte.

Een groot deel van de reclame die tegenwoordig wordt gevonden op internet en televisie is gemaakt met 3D-software. Met 3D-visualisatie heeft u alle controle over het eindproduct; er kunnen met de huidige mogelijkheden grafische resultaten worden behaald die fotorealisme benaderen. 3D-visualisatie biedt daarmee vrijheden die er bij fotografie niet zijn en wordt toegepast in vele sectoren, van architectuur tot mode.

Bij 3D-visualisatie worden de volgende stappen doorlopen: modelleren, textureren, belichting en renderen. Hieronder wordt elke fase kort toegelicht.

1. Modelleren

Modelleren gaat vooraf aan renderen. Bij modelleren wordt een wiskundige representatie van een object in drie dimensies via speciale software gegeven. Elk voorwerp wordt vastgelegd in x-, y- en z-coördinaten. Het oppervlak van een dergelijk model kan verder worden bewerkt met ‘texture mapping’.

2. Textureren

Textureren, ofwel texture mapping, is een methode om een oppervlakte in een 3D-model textuur, detail of kleur te geven. Dankzij textureren is het mogelijk om afbeeldingen te maken die bijna niet van foto’s te onderscheiden zijn.

3. Belichting

Zoals de naam al zegt, heeft deze stap in het proces alles te maken met licht. Er wordt toegewerkt naar een zo natuurlijk mogelijk beeld en hierbij speelt licht een grote rol. Licht wordt gebruikt om een realistisch effect in de afbeelding te verkrijgen. Bij bijvoorbeeld het ontwerpen van een huis wordt de belichting zodanig gedaan dat het licht van de zon wordt nagebootst en er een ‘natuurlijke’ lichtval in het model van het huis is, net als de schaduwen in en om het huis en reflecties van glanzende oppervlakken.

4. Renderen

Renderen is het proces in het creëren van een realistische 2D- of 3D-afbeelding op basis van een model. Dit model bevat onder andere informatie over belichting, schaduw en geometrie. Hiervoor worden speciale computerprogramma’s gebruikt. Renderen komt veel voor in architectuur, videospellen, films en design. Het eindresultaat van renderen is de afbeelding die de klant te zien krijgt.

Waar download ik Autodesk?

Autodesk kan worden gekocht op de website van Autodesk: https://www.autodesk.com/buy-online.
Er is ook een versie voor studenten beschikbaar: https://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max.

Op dit moment maakt NTS gebruik van Autodesk 3DS Max 2018.