Privacy verklaring

Privacy Regeling

 1. Verantwoordelijke voor het verwerken van uw data

N.T.S. Holding B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Ambachtenstraat 9, 4731 RE Oudenbosch, Nederland en geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 24274933 (hierna aangeduid als ‘NTS Holding’)

N.T.S. Computers Technology B.V. (100% dochteronderneming van NTS Holding B.V.) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Ambachtenstraat 9, 4731 RE Oudenbosch, Nederland en geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 24238658 (hierna aangeduid als ‘NTS Computers’)

Voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy- en cookiebeleid kwalificeren NTS Holding en NTS Computers zich als "gezamenlijke gegevenscontroleurs" die samen de middelen en doelen definiëren voor de verzameling, opslag, openbaarmaking, gebruik en andere soorten verwerking van persoonlijke gegevens. Hierna worden deze twee entiteiten samen aangeduid als "NTS".

Elke verwijzing in dit privacy- en cookiebeleid ("beleid") naar "wij", "ons" of "onze" zal worden beschouwd als verwijzend naar NTS.

 1. Het doel van deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid

Dit privacybeleid en cookiebeleid beschrijft hoe NTS de persoonlijke informatie gebruikt die is verzameld bij uw bezoek aan NTS-websites, online applicaties en mobiele platforms, omdat NTS zich inzet voor de waarborging van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

Alle persoonlijke gegevens die via de website of andere applicaties en mobiele platforms worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, die bekend staat als Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), evenals enige andere toekomstige wetgeving en zijn nationale aanvullende wetgeving.

Dit privacybeleid en cookiebeleid is geldig vanaf 25 mei 2018. Alle toekomstige wijzigingen in onze richtlijnen voor gegevensbescherming zullen op deze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor wijzigingen.

 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

We zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en maatregelen nemen om deze te beschermen. In overeenstemming met wettelijke vereisten, moet u er rekening mee houden dat NTS uw (persoonlijke) gegevens voor de volgende doeleinden zal verwerken en gebruiken:

 • Voor het uitvoeren van overeenkomsten
 • Vanwege een legitiem belang van NTS
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

In alle andere gevallen zal NTS Computers en / of NTS Holding uw toestemming vragen.

Onder de verantwoordelijkheid van NTS:

 • om online winkelservices aan u te bieden;
 • om uw (persoons) registratiegegevens op te slaan in een database om uw (toekomstige) aankopen of reacties op aanbiedingen te faciliteren;
 • om audits en veiligheidscontroles uit te voeren in verband met de website;
 • om u te informeren over functionele wijzigingen aan de website en u belangrijke informatie te verstrekken over aanbiedingen of het gebruik van winkelservices;
 • om uw feedback te vragen op een nieuwe website om de website te optimaliseren;
 • in het geval u onze cookies accepteert: om uw ervaring anoniem te meten om de website te optimaliseren;
 • in geval van technische problemen om deze op te lossen om uw online orders te kunnen traceren en om te voorkomen dat uw opgeslagen winkelmand verloren gaat als gevolg van een technisch probleem;
 • om u te om u te informeren via nieuwsbrieven als u zich in heeft geschreven voor een nieuwsbrief en toestemming geeft om uw gegevens te verwerken;
 • om accounts van klanten in de centrale database te beheren;
 • om vragen van klanten en potentiële klanten te behandelen.

Onder de verantwoordelijkheid van NTS Computers:

 • om verkochte goederen af te leveren of om (mogelijke) ophaaldagen vast te stellen;
 • wanneer u onze cookies accepteert of wanneer u een account hebt gemaakt, om u specifieke aanbiedingen te doen op basis van uw surf- en aankoopgedrag wanneer u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • om vragen van klanten en potentiële klanten te behandelen;
 • om klachten af te handelen;
 • om u te factureren;
 • om u in staat te stellen goederen op te halen of om de afdeling logistiek in staat te stellen het goed dat u heeft gekocht aan u te verzenden;
 • om onze administratie te doen en onze belastingverplichtingen na te komen.

Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van NTS Computers en NTS Holding:

 • om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, te voldoen aan rechterlijke uitspraken en / of maatregelen te nemen die vereist zijn in verband met een gerechtelijke procedure.

Wij zullen u om uw toestemming vragen op de website voordat NTS uw persoonlijke gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals voor commerciële aanbiedingen (digitale nieuwsbrief). U ontvangt alleen nieuwsbrieven wanneer u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrieven. Uw abonnement wordt door ons geregistreerd en opgeslagen om ons in staat te stellen uw toestemming te bewijzen. Als u geen marketinginformatie van NTS meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief met behulp van de bijbehorende hyperlink.

Aanbieders van advertentienetwerken en mediabedrijven fungeren als tussenpersonen van webshops en adverteerders. De marketingcookies die zij gebruiken, stellen hen in staat om advertenties van derden te tonen op de website van NTS. Ze kunnen uw opgeslagen winkelmand bij NTS combineren met informatie die zij verzamelen wanneer u andere websites bezoekt. Dit is informatie die niet wordt verzameld of gecombineerd of gebruikt door NTS maar door de mediabedrijven en / of advertentienetwerkleveranciers zelf aan wie NTS ruimte op haar website biedt (dit is vergelijkbaar met advertentieruimte in bijvoorbeeld kranten). NTS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegevensverwerking van deze partijen. NTS verwijst u vriendelijk naar de cookie- en privacyverklaring van deze advertentienetwerkaanbieders en bedrijven naar hun websites. Omdat cookies en privacyverklaringen van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, raden wij u aan regelmatig de cookie- en privacyverklaringen te bezoeken en te lezen.

 1. Welke persoonlijke gegevens worden door ons verzameld?

Als onderdeel van het aanmaken van een account verzamelt NTS alleen persoonsgegevens die nodig zijn om u diensten te verlenen en om de overeenkomst met u uit te voeren.

Voor het aanmaken van een account:

 • Naam en adres van de maker van het account
 • Contactpersonen / vertegenwoordigende agentschappen (indien van toepassing)
 • E-mailadressen en telefoonnummers

Voor biedingen en beheer van de website en content management:

 • Technische en gepseudonimiseerde gegevens
 • Uw feedback over het gebruik van ons Platform en alle andere informatie die u ons stuurt via de functionaliteiten van het Platform om ons in staat te stellen de functionaliteiten van onze website en Platform te verbeteren
 • Anonieme gegevens die niet kunnen worden herleid naar een persoon voor rapportagedoeleinden

Voor aankopen:

 • Gekochte artikelen;
 • Bankgegevens;
 • Betalingsmethoden en wanneer de betaling is gedaan;
 • Voor sommige aankopen wanneer wettelijk vereist, geboortedatum;
 1. Juridische basis voor gegevensverwerking

De juridische basis voor onze verwerkingsactiviteiten is tweeledig:

de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten door uw registratie voor een account voor de uitvoering van elke koopovereenkomst die we met u hebben gesloten;

ons legitieme belang als professionele groothandel om te communiceren met onze klanten en om ons platform te beheren zodat u gebruik kunt maken van onze webwinkel.

Alleen voor het verzenden van marketing e-mails en nieuwsbrieven is de juridische basis anders. We sturen u alleen nieuwsbrieven als u uw eerdere toestemming voor opt-in heeft gegeven door u via onze website te abonneren op onze nieuwsbrieven. U kunt zich op elk gewenst moment altijd uitschrijven voor deze mailings, zoals vermeld in paragraaf 3 van deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid.

 1. Verdere details

NTS zal geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan, zoals gegevens die politieke meningen, religieuze overtuigingen of gegevens over gezondheid onthullen zoals gedefinieerd in artikel 9 AVG.

Gevoelige gegevens, zoals kredietwaardigheid, zijn alleen vereist bij kredietaanvragen en zijn om ervoor te zorgen dat bieders de gewenste artikelen kunnen kopen en problemen met de betaling en levering kunnen voorkomen.

Alleen voor haar medewerkers verwerkt NTS gegevens over gezondheid en andere informatie die nodig is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren en alle aanvullende vergoedingen en diensten zoals pensioen en verzekering.

 1. Bescherming van persoonlijke gegevens

NTS zorgt voor de effectieve bescherming van gegevens door gebruik te maken van gecodeerde communicatie en veilige koppelingen in overeenstemming met de stand van de techniek waar nodig. NTS heeft ook maatregelen genomen om de beveiliging van zowel fysieke als virtuele toegang tot gegevens in haar gebouwen en haar computersystemen te waarborgen.

We zullen bovendien de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen implementeren om een niveau van beveiliging te waarborgen dat geschikt is voor de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd.

 1. Bewaring van opgeslagen gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor de vereiste duur verwerkt en worden vervolgens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn, rekening houdend met wettelijke bewaarplicht voor gegevens. NTS heeft een proces voor het veilig bewaren van de documentatie in kwestie.

NTS werkt met derde partijen om u diensten te verlenen en zal alleen informatie doorgeven aan derden die binnen de volgende scope vallen:

Geassocieerde ondernemingen: verbonden ondernemingen die behoren tot NTS Holding en haar dochteronderneming, indien deze bedrijven vergelijkbare gegevensbescherming bieden en de overdracht van gegevens is toegestaan.

Serviceproviders: we geven andere bedrijven en personen de opdracht om namens ons te werken. Voorbeelden van serviceproviders zijn bedrijven die verzendservices of betalingsverwerking aanbieden (creditcard en aankoop op rekening). Als NTS gebruik maakt van de diensten van derden, sluit het die overeenkomsten af met deze partijen, waaruit voor hen geen onafhankelijke verplichting ontstaat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze serviceproviders hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun werk te voltooien. Het is ze echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gebracht als uw persoonlijke gegevens naar derden moeten worden verzonden en krijgt u de mogelijkheid om hier afzonderlijk mee in te stemmen.

Voor medewerkers: om de arbeidsovereenkomst uit te voeren, heeft NTS overeenkomsten gesloten met verschillende externe partijen zoals:

 • Pensioenuitvoerder
 • Verzekeraars
 • andere dienstverleners, zoals in sommige gevallen aanbieders van leaseauto's.

Voor elke openbaarmaking zullen wij ervoor zorgen dat de noodzakelijke contractuele waarborgen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens worden ingesteld.

In alle gevallen waarin persoonlijke gegevens binnen de bovengenoemde reikwijdte worden doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG), garanderen wij dat de gegevens worden overgedragen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

In principe zullen alle gegevens waar mogelijk binnen de EU worden verwerkt en niet worden uitgewisseld met derden buiten de EU. Gegevens mogen alleen door NTS worden uitgewisseld met een niet-EU-land als de ontvanger hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan waarborgen, hetzij op basis van de geldende wetgeving in dat land, hetzij via afzonderlijke overeenkomsten zoals voorgeschreven door de EU in het kader van het EU Bindende Overeenkomst format.

 1. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt de volgende wettelijke rechten (op voorwaarde dat u ons hier schriftelijk om verzoekt en ons een kopie van uw identiteitskaart geeft als bewijs dat wij met u te maken hebben):

Recht op informatie en recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;

U kunt op elk gewenst moment meer informatie opvragen over onze verwerkingsactiviteiten en de persoonlijke gegevens die wij voor u bewaren.

Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens;

U hebt het recht om onverwijld de rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens bij ons te verkrijgen.

Recht op gegevensportabiliteit;

In sommige gevallen hebt u het recht om al onze persoonlijke gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en hebt u het recht deze gegevens naar een andere controller te verzenden. Dit recht is van toepassing in het geval de verwerking is gebaseerd op toestemming of op de noodzaak van de uitvoering van een contract en in het geval dat de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer:

 • u heeft de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om deze nauwkeurigheid te verifiëren;
 • we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • de verwerking lijkt onwettig te zijn en u hebt ons de beperking van het gebruik van uw gegevens gevraagd;

we zijn bezig met het verifiëren of onze legitieme belangen de uwe overschrijven in het kader van een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens (recht om te worden vergeten);

U kunt verzoeken om (een deel van) uw persoonlijke gegevens te verwijderen in de volgende situaties:

 • wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • wanneer de verwerking niet langer nodig is om onze overeenkomst met u uit te voeren of wanneer het niet langer wettelijk verplicht is;
 • wanneer de verwerking op toestemming was gebaseerd en u hebt besloten uw toestemming in te trekken;
 • wanneer uw datum onwettig is verwerkt;
 • wanneer u goede gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • wanneer uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we weigeren uw gegevens te verwijderen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor enig legitiem belang.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens zonder enige kosten.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wanneer deze verwerking is gebaseerd op onze "legitieme belangen". In dat geval zullen we uw gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om dit te doen of omdat we dit vanwege een wettelijke verplichting moeten doen. Wanneer (een deel van) uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw instemming hiermee opzeggen. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor direct marketingdoeleinden.

Recht om te klagen;

Als u een klacht heeft over onze gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen door onze DPO te schrijven, zie voor contactgegevens paragraaf 1. U hebt ook het recht om uw klacht naar de lokale gegevensbeschermingsautoriteit te sturen. Waar NTS de verantwoordelijke controller is, is de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Cookies

NTS gebruikt cookies op haar website om de functionaliteit te verbeteren en uw bezoek aan de website nog aangenamer te maken. Met de cookies kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen bij uw volgende bezoek aan de webwinkel. De cookies stellen ons ook in staat om bepaalde statistieken te verzamelen voor statistische doeleinden, om het aantal paginabezoeken en de populariteit van individuele pagina's en onderwerpen te analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. We kunnen deze cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze diensten waar mogelijk aan te passen aan uw behoeften.

Het is belangrijk om op te merken dat e-mail- en marketingcampagnes niet het gevolg zijn van cookies. Uw e-mailadres en uw telefoonnummer worden niet opgeslagen in cookies en cookies worden niet gebruikt om traceerbare persoonlijke profielen te maken.

U hebt de mogelijkheid om alle cookies van bezochte websites te accepteren of uit te schakelen door uw internetbrowserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies op deze website niet beschikbaar zijn als u cookies uitschakelt. Als u niet zeker weet hoe u uw browserinstellingen moet wijzigen of cookies kunt verwijderen, raadpleegt u de instructies van uw browser.

Op onze website gebruiken we de volgende cookies:

Sessiecookies

Sessiecookies worden gebruikt voor het beheren en beveiligen van uw huidige bezoek aan onze websites. De cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Een volledig overzicht van de cookies die momenteel worden gebruikt, hun functie en vervaldatum vindt u onderaan deze pagina.

Permanente cookies

Door permanente cookies kunnen websites uw informatie en instellingen onthouden wanneer u ze in de toekomst bezoekt. Dit resulteert in snellere en gemakkelijkere toegang, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft in te loggen. Het helpt je ook om artikelen te selecteren en ze je in de winkelmand op te slaan, zodat je terug kunt komen om ze te bekijken en in een later stadium kunt beslissen om af te rekenen. Een volledig overzicht van de cookies die momenteel in gebruik zijn, hun functie en hun vervaldatum vindt u onderaan deze pagina.

 1. Instellingen van de webbrowser

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer opslaan, kunt u de instellingen van uw webbrowser wijzigen zodat er een waarschuwing verschijnt voordat cookies worden opgeslagen. U kunt de instellingen ook zo wijzigen dat de webbrowser alle cookies blokkeert of alleen die van externe providers. In uw webbrowserinstellingen kunt u ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Houd er rekening mee dat deze instellingen afzonderlijk moeten worden gedefinieerd in elke webbrowser en computer die u gebruikt. Houd er ook rekening mee dat NTS niet kan garanderen dat haar website naar behoren zal functioneren als cookies worden geblokkeerd. Het kan zijn dat sommige websitefuncties verloren gaan of dat u geen toegang meer hebt tot de website. De stappen voor het wijzigen van de instellingen zijn voor elke webbrowser anders. Open zo nodig de helpfunctie van uw webbrowser of klik op een van de onderstaande links om direct naar de instructies voor uw specifieke webbrowser te gaan.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

http://support.apple.com/kb/PH5042

http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

U kunt cookies van bepaalde providers blokkeren op de volgende website:
http://www.youronlinechoices.eu/

 1. Hyperlinks

De NTS-website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en naar websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van NTS. NTS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingspraktijken en de inhoud van deze websites.

 1. Contactinformatie

NTS behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en het cookiebeleid. Controleer dit elke keer dat u de website bezoekt om op de hoogte te blijven.

Mocht U verder nog vragen, opmerkingen, aanvullingen of klachten hebben over zaken omtrent de inhoud van deze Privacy regeling, kunt U contact met ons opnemen:

NTS Computer Technology BV
Seinhuiswachter 10
3034 KH Rotterdam
Nederland

Telefoon: +31 10 404 62 62
E-mail: info@nts.nl

Gelieve binnen kantooruren te faxen en/of bellen, of gebruik het contactformulier op de site:
www.nts.nl